STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA    KONTAKT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Uprawnienia po kursie:
Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kw 
oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wymagany przepisami ustawy wiek (16 lat);
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów
umiejętność jazdy na rowerze jest dużym  ułatwieniem dla kursanta :)


Pojazd szkoleniowy: Yamaha YBR 125

Program szkolenia:

Część teoretyczna: 30 godzin wykładów (45’). 
Zajęcia odbywają się na ul. Kościuszki 16 w Prudniku
wtorki i czwartki o godz. 1630

Prowadzone są cyklicznie dzięki czemu można rozpocząć kurs w dogodnym terminie.
Część praktyczna: 20 godzin zegarowych (60’). 
Zajęcia odbywają się na placu manewrowym, znajdującym się na byłym terenie 
fabryki mebli ul. Budowlanych, a także w ruchu miejskim. Kursant ćwiczy jazdę  w ochronnym kasku i kamizelce.
Komunikacja z instruktorem poprzez bezprzewodową radiostację.

Każdy kursant otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne.


Prowadzimy szkolenia uzupełniające dla osób, które:
posiadają prawo jazdy, ale pragną przypomnieć sobie lub udoskonalić technikę jazdy z powodu np. kilkuletniej przerwy w jeździe
posiadają wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiły do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdały.STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA     KONTAKT