STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA    KONTAKT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Uprawnienia po kursie:
Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami określonymi 
w kategorii B, łącznie z przyczepą oraz CIĄGNIKIEM ROLNICZYM Z PRZYCZEPĄ (PRZYCZEPAMI)

Wymagania w stosunku do kandydatów:
wymagany przepisami ustawy wiek - 18 lat
posiadanie prawa jazdy kategorii B
odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim


Program szkolenia:

Część teoretyczna: 20 godzin wykładów (45’). 
	Zajęcia odbywają się na ul. Kościuszki 16 w Prudniku
wtorki i czwartki o godz. 1630

Prowadzone są cyklicznie dzięki czemu można rozpocząć kurs w dogodnym terminie.
Część praktyczna: 15 godzin zegarowych (60’). 
	Zajęcia odbywają się samochodem Mercedes Vito, w ruchu miejskim, na trasach egzaminów państwowych w Opolu, oraz na placu manewrowym, znajdującym się na byłym terenie fabryki mebli w Prudniku ul. Budowlanych

Egzamin:
Egzamin praktyczny w WORD odbywa się tylko z części praktycznej, bez teorii.
	
Warto wiedzieć! Kursant zamierzający bezpośrednio po kursie kategorii B kontynuować naukę jazdy kategorii B+E lub C, powinien podczas badań powiadomić o tym fakcie lekarza, ponieważ w trakcie jednorazowych badań na obie kategorie cena badań nie ulega zwiększeniu.

Prowadzimy szkolenia uzupełniające dla osób, które:
posiadają prawo jazdy, ale pragną przypomnieć sobie lub udoskonalić technikę jazdy z powodu np. kilkuletniej przerwy w jeździe
posiadają wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiły do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdały.STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA     KONTAKT