STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA    KONTAKT
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

            

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: Uprawnienia po kursie:
Kategoria D prawa jazdy uprawnia do kierowania:
do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym 
z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. 


Autobusem, zespołem złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej,   
ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM


Wymagania w stosunku do kandydatów:
wymagany przepisami ustawy wiek 24 lata; osoby, które nie spełniają wymogu wieku mogą rozpocząć szkolenie na kat. D po wcześniejszym uzyskaniu
Kwalifikacji Wstępnej Przewozu Osób
posiadanie prawa jazdy kategorii B lub B i C
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami


Pojazd szkoleniowy: Autobus Renault FR1

Program szkolenia:

Część teoretyczna: 20 godzin wykładów (45’). 
	Zajęcia odbywają się na ul. Kościuszki 16 w Prudniku
wtorki i czwartki o godz. 1630

Prowadzone są cyklicznie dzięki czemu można rozpocząć kurs w dogodnym terminie.
Część praktyczna: 60 godzin zegarowych (60’) z kat B lub 40 godzin zegarowych (60’) z kat C
	Zajęcia odbywają się w ruchu miejskim, na trasach egzaminów państwowych w Opolu, oraz na placu manewrowym, znajdującym się na byłym terenie fabryki mebli w Prudniku ul. Budowlanych.

Każdy kursant otrzymuje bezpłatne materiały dydaktyczne.

Warto wiedzieć! Kursant zamierzający bezpośrednio po kursie kategorii B kontynuować naukę jazdy kategorii B+E lub C, powinien podczas badań powiadomić o tym fakcie lekarza, ponieważ w trakcie jednorazowych badań na obie kategorie cena badań nie ulega zwiększeniu.

Prowadzimy szkolenia uzupełniające dla osób, które:
posiadają prawo jazdy, ale pragną przypomnieć sobie lub udoskonalić technikę jazdy z powodu np. kilkuletniej przerwy w jeździe
posiadają wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego lub dodatkowego i nie przystąpiły do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub go nie zdały.